Tjänster

Artikeln är gömd…

 

Vill du erbjuda dina besökare en dynamisk läsupplevelse? Då finns en applikation som hos Mixdesign kallas ”Bläddra”.
”Bläddra” erbjuder läsupplevelser på nätet som påminner om sättet man läser ett tryckt media på.
Det vi gör är att konvertera dina trycksaker, till elektroniskt bläddringsbara webbaserade publikationer.
Användningsområdet är stort: Broschyrer, Kataloger, Böcker, Produktfoldrar, Tidningar, Finansiella rapporter, Årsredovisningar, m.m.
Du kan även få din ”Bläddra” på CD/DVD, så att mottagaren kan se den på sin dator utan uppkoppling mot Internet.

Visitkort, foldrar, affischer, vepor, rollups, annonser m.m. är några utav våra uppdrag som vi levererat till tidigare kunder.


<div class=”uk-grid uk-grid-match uk-margin-large-bottom” data-uk-grid-margin data-uk-grid-match=”{target:’.uk-panel’}”>
<div class=”uk-width-medium-1-3″>
<div class=”uk-panel”>
<h2 class=”uk-h6 uk-margin-remove”>Custom widgets</h2>
<h3 class=”uk-h1 uk-margin-small-top”>Theme Widgets</h3>
</div>
</div>
<div class=”uk-width-medium-2-3″>
<div class=”uk-panel”>
<p>Avanti comes with some exclusive widgets which slightly differ from regular Widgetkit widgets. We have added some custom markup and new features.</p>
</div>
</div>
</div>

Mixdesign Kungsbacka AB - gör din hemsida